Bestuur

Samenstelling Bestuur Harmonie Les Amis Réunis

Dagelijks Bestuur:
Voorzitter:                                          Dhr.  Léon Willms
Penningmeester:                             Dhr. Sjaak de Bock
Secretaris a.i.:                                    Mevr.  Netty Sprengers

Overige leden:
Dhr.  Pim Verbraak
Dhr.  John Rokx

Het secretariaat is bereikbaar via  046-4856110
per adres: Gelrehof 9
6118DB Nieuwstadt.

 

Rabobank: NL18RABO0136800092

RegioBank: NL83RBRB0920834477
E-mail: info@lesamisreunis.com